Novosti - ComputerLand Ice bucket challenge

ComputerLand Ice bucket challenge

Title: ComputerLand Ice bucket challenge

Izdavač: ComputerLand

Datum: Avgust 2014

Donacija

Komapanije ComputerLand i Iris Mega su kroz Ice bucket challenge dale svoj doprinos podizanju svesti o ALS-u – amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi. U pitanju je neurološko oboljenje koje spada u retke bolesti. Na račun Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije kompanija Iris Mega je izvršila uplatu od 20.000,00 dinara. Više detalja pogledajte na www.norbs.rs

ComputerLand Ice bucket challenge